Efterskrift – et år efter …

Efter al balladen i EDR står det nu klart, at det lykkedes for Flemming Hessel, OZ8XW og hans støtter at splitte radioamatørsamfundet i DK i atomer. Da Flemming og hans supportere ikke mere kunne opretholde den enevældige magt , foretrak de sabotagens vej.

I dag er der så tre foreninger for danske radioamatører : dels EDR – dels DSTR – og endelig Egon Hundevadts, OZ6EG jævnstrømsforening. Hvis Flemming & Co i tide havde udvist den mindste smule samarbejdsvilje og almindelig pli, ville dette næppe have været tilfældet.

Jan Anderschou, OZ3QY og hans hold forsøger efter bedste evne at samle stumperne op, men EDR er i mine øjne nu reduceret til en forening af ældre/gamle “radiosportsinteresserede”, og derfor har jeg taget konsekvensen, og med stor tristhed meldt mig ud.
Dertil skal lægges, at jeg i den grad frastødes af Jans floskler fra lærebogen for varmluftsforhandlere – hans enevældige og lukkede måde at drive forening på og hans bortcensurering af alle udsagn som i hans øjne ikke er “positive”.