Flemming Hessel vandt

I dag d. 15 marts 2018 lykkedes det for Flemming Hessel, Viggo Dahm og deres medløbere, at føre EDR tilbage til tiden før internettet – så informationer fremover udelukkende vil kunne læses i OZ.

Man må sige, at Viggo Dahms kup virkelig er lykkedes. Flere af Viggos medløbere har givet udtryk for, at den kuppede hovedbestyrelses arbejde – bl.a. med hjemmesiden – nemt kunne viderføres af de “store kapaciteter” som Viggo har udpeget.

Fra autoriseret kilde forlyder det, at OZ3N,  Bjarne Friis Helsinghof sammen med OZ4JV, Jens Vestergaard fremover vil sørge for kodningen af www.edr.dk. Ligeledes vil de to herrer i samarbejde med OZ1LLY, Gert Poulsen sørge for, at alle indlæg fremover er sobre.

Det fortælles også, at Gert Poiulsen  endvidere vil stå for den smule kodning, der skal til, før de sidste detaljer er på plads i forbindelse med EDRs overtagelse af certifikat-administrationen.

Endelig vil OZ3QY, Jan Anderschou sørge for, at EDRs fremtid sikres ved at ændre foreningens struktur  og derfor er han i gang med at udforme et sæt nye positive vedtægter.

OM OZ1EDD, Kaj Kaalund forlyder det, at han, Viggo Dahm og Jan Anderschou vil lave en treenig deling af formandsposten i EDR – helt efter samme succesfyldte mønster, som man betjener sig af i Slagelse Kommune.

De tre er enige om, at Glemming Hessel selvfølgelig skal inddrages inden væsentlige beslutninger træffes – f.eks. den af ham længe forudsagte nedlukning af internettet.

Dette altsammen for at føre EDR tilbage til tiden før internettet – det internet der  “alligevel snart går over” .

 

STOP PRESS: (15.3.2018 kl. 20.15 CET)

I skrivende stund forlyder det, at man har fortrudt og – indtil videre – vil lade edr.dk fungere.


Se herunder ( de røde streger er indsat af mig )